Testy do identyfikacji środków odurzających oraz psychotropowych

baner ampułki

Testy w formie ampułki  zabezpieczonej plastikową nakładką w celu zapewnienia bezpiecznego użycia. Wewnątrz ampułki znajdują się odczynniki w formie kryształków bądź cieczy, które wchodzą w reakcję chemiczną z naniesioną substancją. Efektem reakcji jest uzyskanie zabarwienia odczynnika.
Testy dostępne są w opakowaniach po 10 ampułek.

Zalety testów:
- bezpieczne i łatwe w użyciu
- wysoka czułość i dokładność
- nie wymagające użycia  dodatkowych odczynników neutralizujących
- brak ryzyka / zagrożenia dla środowiska naturalnego
- w celu identyfikacji substancji wystarczy użyć  jednego testu bez konieczności potwierdzania innym testem
- wyniki w przeciągu kilku sekund

Dostępne testy Nazwa testu Substancje identyfikowane
MMC Cocaine/Crack Test  Kokaina, Crack, chlorek kokainy
   MMC Cannabis Test  Produkty pochodzące z przetworzenia konopi: haszysz, Marihuana, Hash oil, THC i pozostałości z THC
 MMC XTC Test  metylenodioksymetamfetamina (MDMA); Metamfetamina; Ecstasy (XTC)
   MMC Heroin Test  Heroina (wszystkie formy heroiny: biała, brązowa i czarna smoła)
   MMC LSD Test  LSD
   MMC General Screeming Test  Uniwersalny test -przy pomocy  jednej ampułką można wykryć narkotyki:  amfetamina, barbiturany, kokaina/crack, heroina, meskalina, metamfetamina, MDMA (XTC), Methaqualon, oksykodon.
   MMC GHB Test  Kwas γ – hydroksymasłowy
GHB znany jest jako pigułka gwałtu.
   MMC Opiates/amphetamines Test  Opiaty i amfetamina
Test pozwalający przypuszczalnie zidentyfikować takie związki jak: alkaloidy opium (morfina, kodeina) , heroinę, demerol , amfetaminę, metamfetaminę, heroinę w postaci czarnej smoły
   MMC Metamfetamina, ecstasy
Test
 Test pozwalający wstępnie zidentyfikować metamfetaminę, MDMA, MDEA, MBDP  i XTC w postaci krystalicznej.
   MMC BarbitutatesTest  Do wstępnej identyfikacji barbituranów.
 MMC BZP Test  Benzylopiperazyna (BZP)
 MMC Varia Test  Do wstępnej identyfikacji  na obecność marihuany, kokainy, heroiny, XTC lub opiaty/amfetamina. Opakowanie zawiera po 2 ampułki każdego w wymienionych testów.
 MMC Ketamine Test  Ketamina
 MMC M&H Test  Test różnicujący morfina/heroina/kodeina
 MMC Pentazocine Test  Pentazocyna
 MMC V&R Test  Valium/diazepam/rohypnol
 MMC BMK/PMK Test  BMK(benzylo-metylo-keton), Piperonylo-metylo-keton (PMK)
Fenyloaceton (fenylopropanon, BMK, P2P) - organiczny związek chemiczny z grupy ketonów. Fenyloaceton jest półproduktem w syntezie amfetaminy i znajduje się w wykazie substancji którymi obrót jest zakazany lub kontrolowany w grupie P-II. Inne nazwy: benzylometyloketon (BMK), 3-fenylopropan-2-on. PMK służy jako substrat do syntezy MDMA
 MMC Cocaine Odour Test  Test zapachowy wstępnie potwierdza obecność kokainy poprzez wydzielanie silnego zapachu (rybnego/miętowego)
 MMC GBL Test  Może być łatwo hydrolizowany  do kwasu γ-hydroksymasłowego. GHB a ten nazywany jest „pigułką gwałtu”
MMC Ephedrine HCL Test Efedryna
MMC mCPP Test Chlorofenylopiperazyna mCPP
mCPP jest wykorzystywana do
produkcji leku o nazwie Trazodone
MMC Oxycodone Test Oksykodon
MMC PCP Test Fencyklidyna (PCP)
MMC Metamphetamine /MDMA Test Metamfetamina, MDMA
MMC  MethaqualoneTest Metakwalon
MMC Amphetamine/Methadone Test Amfetamina/metadon
MMC Psilocybin Test Psylocybina
występujący naturalnie w setkach gatunków grzybów psylocybinowych, najbardziej znane z nich to Psilocybe cubensis i Psilocybe semilanceata. Psylocybina obok LSD jest najbardziej popularnym i najczęściej używanym psychodelikiem
MMC Prime Test Test wstępnie identyfikujący dla podstawowych związków o działaniu narkotycznym takich jak: alkaloidy o działaniu narkotycznym, heroinę, morfinę. Daje możliwość zbadania związków nie znanych
MMC Propoxyphene  Test Propoksyfen (PPX)
   MMC Buprenorphine HCL Test  Chlorowodorek  buprenorfiny
  MMC Methadone Test Metadon
MMC Fentanyl, Oxycodone, Heroin, Morphine and Codeine Test Fenantyl

Oksykodon, heroina, morfina, kodeina
MMC Dried Qat Test (suszony)

MMC Fresh Qat Test
(Świeży)
Katynon.
Testy do identyfikacji suszonego lub świeżego khat. Khat (czuwaliczka jadalna).

Kontakt

TransCom International sp.j.

A. Krajowej 2, 48-370 Paczków

Tel: +48(77)4390400

Fax: :+48(77)4317171

Email: sprzedaz@transcom.com.pl